Skyltskola - Några saker att tänka på när du vill sätta upp en skylt:


- Var ska den sitta inne eller ute ?
För att sätta upp en skylt utomhus måste man ha bygglov och fastighetsägarens tillåtelse. Inomhus finns inga myndighetskrav, men

äger Du inte fastigheten bör Du kolla med fastighetsägaren.- Hur ser befintliga skyltar ut i omgivningen? Skall den sticka ut eller smälta in?
Finns det regler i/på fastigheten hur skyltar skall se ut?- Belysning eller ej.
Skall skylten synas när det är mörkt ? Ska i så fall skylten lysa eller ska den belysas.- Storlek och läsavstånd
På vilket avstånd skall skyltens text kunna uppfattas?
På långt avstånd exempelvis fasadskyltar - välj ett rakt enkelt typsnitt, och tydliga kontraster mellan text och bakgrund. På kort avstånd exempelvis i stad eller inomhus kan du välja mer fritt bland typsnitt och utseende.- Placering
Tänk på monteringshöjd vad gäller vandalism och klotter, en kombination av exponering ach säkerhet. Idag finns också en folie som underlättar klotterborttagning.- Pris
Ju mer avancerad skylt, ju högre pris får Du räkna med, typ av belysning spelar in, lysrör är billigare än led som i sin tur drar mindre el och är bättre miljöalternativ.