Stolpskyltar


Med stolpskyltar eller pyloner menar vi en identitetsskapande, stående identitetsskylt utformad efter ditt företags uttryck eller design. Vi formger och bygger ”stolpen” som en integrerad del av pylonen. De syns på långt avstånd och skapar ofta en känsla man vill förmedla.Storlek och utförande anpassas efter önskemål och förutsättningar. Belysningskälla är oftast lysrör men även LED och Neonrör kan vara ett alternativ beroende på miljötänkande och ekonomi.Skylttypen kräver ett fundament i marken den placeras på, det dimensionsanpassas efter yttre faktorer som vikt, storlek, vindpåverkan med mera.