Taktila skyltar


​En taktil skylt innebär att du kan känna symbol och text. Skylten är utformad med symbol och text i relief samt oftast även text i punktskrift, s.k. braille. Den ger både seende, synskadade och blinda chans att läsa den. Dessa skyltar är till för att underlätta, och öka tillgängligheten, för alla som skall orientera sig på en plats eller i en lokal.

Vi kan leverera skyltar i snygg profilskylt eller som 1,5 mm plastskylt med dubbelhäftande tejp för enkelt montage.

Alla offentliga miljöer ska anpassas så att alla kan erhålla tillgänglighet och användbarhet, mer info kan du erhålla via denna länk>>