modern Laptop
Vårt arbetssätt


Vi börjar varje uppdrag med en brief från dig som uppdragsgivare.

Här framgår alla förutsättningar för uppdraget, som t.ex. era målsättningar, ert syfte och era tillgängliga resurser. Vi på Du Syns presenterar sedan ett förslag på handlingsplan för er. 

 

Tillsammans med er diskuterar vi sedan eventuella justeringar och

specificerar uppdraget. Vi bokar alltid in kontinuerliga möten och så att ni som uppdragsgivare får se hur arbetet fortskrider. 

För oss är det viktigt att kunderna känner dig uppdaterade och delaktiga under hela arbetsprocessen för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vår målsättning är att arbeta med långsiktiga relationer.